Verzekeringen

Op deze pagina geven wij u algemene verzekeringsinformatie.

Al voor de negentiende eeuw bestonden in Nederland kleine verzekeringsmaatschappijen. De meesten zijn ontstaan in de vorm van niet-commerciële onderlinge fondsen. Nog steeds bestaan er onderlinge veefondsen. Ook uitvaartverzekeraars kennen deze organisatievorm nog steeds.
In de loop der tijden is het “ondernemen in risico” (verzekeren) steeds meer een commerciële vorm gaan aannemen.

Nederland kent tal van verzekeraars, die allen onder toezicht staan van de Verzekeringskamer.
Sommige verzekeraars verkopen hun produkten rechtstreeks aan de consument, echter het overgrote deel laat de verkoop over aan het intermediair (de tussenpersoon).
Als een tussenpersoon volledig onafhankelijk is van verzekeraars, en door studie de vakkennis op peil houdt, kan een tussenpersoon lid worden van Adfiz, een overkoepelende organisatie. Het lidmaatschap geeft de eindconsument een extra gevoel van zekerheid, wat in onze branche uiteraard van groot belang is. Ons bedrijf is aangesloten bij de Adfiz.

Een verzekering afsluiten is in feite niets meer dan tegen een afgesproken premie een bepaald risico aan een ander overdragen. De verzekeraar kan door kansberekeningen (vaak gebaseerd op statistische gegevens) vooraf bepalen hoeveel premie er nodig is om bepaalde risico’s te kunnen verzekeren. Bij verzekeren is altijd sprake van een kans of risico op een onzeker voorval. Een onzeker voorval kan zijn een brand, een auto-ongeval, maar ook een plotseling overlijden, arbeidsongeschikt worden of ter verpleging naar een ziekenhuis moeten. Uiteraard kan eenieder dit overkomen, maar ook een werkgever die geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid van een werknemer, veroudering van zijn personeelsbestand of het mogelijk kwijtraken van goede werknemers kan maatregelen hiertegen nemen. Om personeel aan te trekken en gemotiveerd te behouden volstaat een goed salaris alleen niet meer. Bovendien legt de overheid steeds meer verantwoordelijkheden bij de werkgever neer. Als werkgever bent u erbij gebaat het geheel aan regelingen overzichtelijk en zonder administratieve rompslomp geregeld te hebben. Ook op dit gebied kunnen wij elk bedrijf volledig van dienst zijn.

Alle voornoemde risico’s kunt u verzekeren. Indien gewenst nemen wij natuurlijk graag contact met u op om uw (gewenste) verzekeringenpakket met u te bespreken. Wij zijn u graag van dienst, en kunnen u zeker een passend advies geven. Zoals wij op de pagina home aangegeven hebben geloven wij in een persoonlijke advisering en begeleiding van onze klanten. Het gaat immers om uw financieel belang. Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben om niet on-line premies te geven of zonder persoonlijk advies produkten te offreren of verkopen. U kunt hier aangeven of u interesse heeft in een vrijblijvend gesprek met ons. Uiteraard zijn we u daarna graag van dienst.
Vanzelfsprekend helpen wij u ook graag op het gebied van schadepreventie. Het voorkomen van schades is immers in het belang van alle betrokken partijen. Meer informatie hierover kunt u inzien op onze pagina informatie en links.